Camino de Santiago

To nie droga jest trudnością... To trudności są drogą...

Emil Mendyk
Deklaracja polskich pielgrzymów na Camino de Santiago

XXV rocznica ogłoszenia przez Jana Pawła II „Aktu Europejskiego” w Santiago de Compostela - Deklaracja polskich pielgrzymów na Camino de Santiago

W dniach 10-11 listopada 2007 r. w domu Fundacji Wioski Franciszkańskiej w Janicach koło Jeleniej Góry odbyło się ogólnopolskie spotkanie pielgrzymów do Santiago de Compostela i osób zajmujących się odtwarzaniem Drogi św. Jakuba w naszym kraju. Okazją była 25 rocznica ogłoszenia przez Jana Pawła II "Aktu Europejskiego" (Santiago de Compostela, 09.11.1982 r.), który stał się impulsem do odtworzenia głównego szlaku pątniczego i kulturowego naszego kontynentu.

Uczestnicy spotkania przygotowali tekst Deklaracji, która jest odpowiedzią na apel i prośbę Jana Pawła II, zawarte w "Akcie Europejskim". Jej tekst przesyłamy w załączeniu.

Zebrani przedstawili obecny stan prac nad wytyczeniem, oznakowaniem i utrzymaniem Drogi św. Jakuba w Polsce. Nie zabrakło także opowieści i wspomnień z Camino de Santiago.

Reprezentanci grup inicjatywnych odtwarzających odcinki Drogi w Polsce podjęli także kilka decyzji mających ukierunkować dalsze działania dotyczące m.in. oznakowania i nazewnictwa poszczególnych odcinków tego szlaku pątniczego w Polsce.

Po raz kolejny pojawił się pomysł powołania ogólnopolskiego stowarzyszenia mającego grupować wszystkie osoby związane w Polsce z tematyką Drogi św. Jakuba oraz reprezentować wszystkie regionalne inicjatywy na płaszczyźnie ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Najważniejszym obszarem działań ma pozostać duchowość Drogi. Nie zaniedbując jej strony technicznej (oznakowanie, miejsca noclegowe, opisy, publikacje), pierwszoplanowy pozostaje jej wymiar duchowy. Droga powinna posiadać charakter otwarty, w najgłębszym sensie ekumeniczny, ale z całą świadomością korzeni pielgrzymowania, o których mówił także Jan Paweł II w "Akcie Europejskim".

Obecnie w Polsce istnieje nieco ponad 1000 kilometrów oznakowanych odcinków Drogi św. Jakuba, głównie na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce, które łączą się z ogólnoeuropejską siecią szlaków pątniczych oznakowanych tradycyjnym znakiem muszli. Wszystkie szlaki Jakubowe prowadzą do hiszpańskiego Santiago de Comspotela, gdzie według tradycji znajduje się grób Apostoła św. Jakuba Starszego.

Więcej o Drodze św. Jakuba na stronie internetowej: www.camino.net.pl.

Emil Mendyk | Kontakt: info<małpa>camino.net.pl | Tel. 0-665 711 412


Autor: Emil Mendyk | Dodano: 22.10.2008 | Ostatnia zmiana: 22.10.2008