Camino de Santiago

To nie droga jest trudnością... To trudności są drogą...

NOWY! Idź Pielgrzymie

NOWY! Autor: Andrzej+ | Dodano: 2018-08-06 16:06:41


Idź pielgrzymie, zgraj swój krok z krokiem druha, głos własny z jego głosem. Pieszczotą cię budzą poranki wyłonione z matki – nocy, wilgotne od rosy, a ty już idziesz.

Idź pielgrzymie, idź druhu, wędrowniku Boży. Święty Jakub Apostoł wzywa cię zza horyzontu, ostatniego horyzontu, jaki znają ludzie. Podążaj na brzeg morza, będący również końcem ziemi. Ponoć słońce tam co dzień umiera i tobie trzeba wpierw umrzeć, zanim się odrodzisz. To najpiękniejsza droga świata.

Jednakże, pielgrzymie pełny nadziei, co poszukujesz wieczności, pomnij, że gdyby nie twoje poranione nogi, twoje chropawe piosenki, twój śmiech i przestrach, gdyby nie twoje uderzania kijem po płotach, twoje wieczorne baśnie, najpiękniejsza dróg świata byłaby tylko nędzną drogą, bruzdą na ziemi, garścią trawy, kamyków, cierni i błota. Gdyby nie ty, najpiękniejsza z dróg świata byłaby martwą drogą, szlakiem jałowym. Nie cel bowiem drogę obdarza treścią, ale wędrowiec.

Wędrówka będzie długa, na pewno ciężka. Lecz nie przystawaj. Wspomnij świętego Augustyna: „W dniu, kiedy sobie powiesz: wystarczy, w tym dniu jużeś umarły”. Jeśliś zziębnięty, jeśliś zgłodniały – śpiewaj. Jeśli się boisz, módl się , wołaj, krzycz. Marz, jeśliś zmęczony, lecz nie przystawaj.

Nie przystawaj już, pielgrzymie, druhu, wędrowniku Boży. Teraz, kiedyś zburzył mur, który cię w tobie więził, wolno ci podążać na kraniec świata, a jeśli Bóg i Święty Jakub zezwolą,  s i e b i e  przezwyciężysz.

PIERRE BARRET

JEAN-NOEL GUARGAND

I MY PÓJDZIEMY NA KRANIEC ŚWIATA

NOWY! Autor: Marek | Dodano: 2018-08-06 21:34:15


+++++

NOWY! Autor: J | Dodano: 2018-08-08 23:23:16


Miewa się takie stany ducha wynikające z radości życia i zachwytu nad pięknem drogi i niezapomnianych wrażeń z wędrówki.

Mam wrażenie,że kiedyś też tak miałem ,ale co pisarz to pisarz -potrafi to piękniej  opisać .

B.C

Jago