Camino de Santiago

To nie droga jest trudnością... To trudności są drogą...

 PODSTAWOWE INFORMACJE 

Villaviciosa (mieszk. 14300)

 INFORMACJE 

Niegdyś nazywana Maliayo, zmieniła nazwę na teraźniejszą, co znaczy “Miasteczko bogate” ze względu na żyzność swoich ziem i ważnych szlaków handlowych, które dochodziły do miasteczka. Możemy zwiedzić parafię Nuestra Señora de la Oliva, świątynię wczesnogotycką z wieku XIII. W tej miejscowości umieszczono jeden z wielu szpitali dla pielgrzymów, z zastrzeżeniem „tylko dla osób, które idą na pielgrzymkę do Santiago w Galicji”, to znaczy, wyłącznie dla pielgrzymów jacobeos.

 CAMINO 

+ Dodaj komentarz