Camino de Santiago

To nie droga jest trudnością... To trudności są drogą...

Stowarzyszenie "Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce"

„Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce” - taką nazwę nosić będzie międzyregionalne stowarzyszenie, które zawiązało się 25 września 2009 roku we Wrocławiu. W gościnnym (także dla idących wzdłuż Odry pątników) Hotelu Tumskim spotkało się blisko 40 osób związanych z utrzymaniem Drogi św. Jakuba w naszym kraju. Aktualnie trwają procedury rejestracyjne, po których zakończeniu będzie miało miejsce walne spotkanie członków stowarzyszenia oraz kandydatów na członków. By zapewnić stałą możliwość przystępowania do grona „Przyjaciół...”, z czasem deklaracje członkowskie dostępne będą na stronach internetowych organizacji współpracujących ze stowarzyszeniem. Już teraz zapraszamy!

W najbliższym czasie przygotowany zostanie także projekt planu pracy organizacji, który która chciałaby się zająć m.in. wsparciem realizowanych już działań w poszczególnych regionach, wymianą informacji, koordynacją i kontaktami międzynarodowymi. Dzięki życzliwości Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor 3” siedziba stowarzyszenia znajdować się będzie przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu.

W czasie spotkania wybrano także władze stowarzyszenia. W skład zarządu weszli: Adam Banaszak, Marian Hawrysz, Andrzej Kofluk, Emil Mendyk, Jakub Pigóra, Paweł Plezia i Krzysztof Tomczak. Komisję rewizyjną tworzyć będą: Katarzyna Bednarz, Marta Białokryty i Edward Czerna, zaś sąd koleżeński: ks. Eugeniusz Cybulski, Ryszard Konieczny i ks. Marek Kurzawa. Do współpracy zapraszane będą dalsze osoby, które podjęły się działań na rzecz Camino de Santiago.

Więcej na http://www.camino.net.pl/stowarzyszenie/